Velkommen til TrackYou

TrackYou AS er et selskap som jobber med profesjonell visning av gps sporing på nett. Vi er ledenede i Norge innenfor live sport gps tracking.

TrackYou har utviklet et sann tid visningssystem i samarbeid med Tellu AS. Vi bruker Tellu sin unike og solide sporingsplattform, SmartTracker, som er styrken i vårt system.

I kombinasjon med TrackYou sin visningsside, er systemet meget fleksibelt, stabilt og kan skreddersys kundenes ønsker.

Sann tid GPS sporing på nett krever en solid og sikker sporingsplattform, de best egnede trackingenhetene og en visningsside som kan formidle dette på ønsket vis til publikum.

Dette leverer TrackYou AS.